Home / Tag Archives: ไหหลำ

Tag Archives: ไหหลำ

Feed Subscription

เที่ยวครบสูตร..เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวเกาะไหหลำ

เที่ยวครบสูตร..เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวเกาะไหหลำ

เตรียมตัวก่อนไปเที่ยวเกาะไหหลำ ก่อนอื่นเลยต้องรู้ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศจีนก่อนที่เราจะออกเดินทาง – สภาพภูมิอากาศ ลักษณะภูมิอากาศของประเทศจีนเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีป ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ โดยลมเหนือจะมีอิทธิพล ต่อประเทศอย่างสูงในฤดูหนาว ขณะที่ลมใต้จะมีบทบาทในฤดูร้อน โดยจะเห็นได้อย่างเด่นชัดว่า มีฤดูฝนปนอยู่กับฤดูร้อน ด้วยภูมิอากาศที่ซับซ้อน และ ภูมิประเทศที่หลากหลายของจีน ทำให้สามารถแบ่งโซนอิงอุณหภูมิ กับ โซนอิงความชื้นของ ภาคพื้นประเทศจีนได้ คือ โซนอิงอุณหภูมิจากภาคใต้จนถึงภาคเหนือแบ่งออกได้เป็น แถบเส้นศูนย์สูตร ร้อนชื้น กึ่งร้อนชื้น อบอุ่น และแถบหนาวเย็น และแบ่งโซนอิงความแห้ง-ความชื้นจากตะวันออกเฉียงใต้ ถึง ตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแถบความชื้นสูง – เวลา เวลาในสาธารณรัฐประชาชนจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง – ภาษา ประเทศจีนใช้ภาษาจีนกลาง หรือ ผู่ทงฮว่า เป็นภาษาราชการ ชาวจีนในมณฑลต่างๆ ...

Read More »
Scroll To Top